‘Ortak fiyat belirledikleri ve müşteri paylaştıkları’ iddia edilen maya şirketleri Rekabet Kurulunun karşısında

‘Ortak fiyat belirledikleri ve müşteri paylaştıkları’ iddia edilen maya şirketleri Rekabet Kurulunun karşısında

Heyet, Mauri Maya’nın fiyat belirleme veya müşteri ve bölge paylaşımı yaptığını tespit etti

Rekabete aykırı hareket ettiği gerekçesiyle Mauri Maya için idari para cezası istendi

Pak Maya’nın rekabeti ihlal etmediğine kanaat getirildi

Fiyat tespiti yaparak müşteri ve bölge paylaşan 14 dağıtım firmasına idari para cezası istendi

Suçunu kabul eden ve uzlaşmaya varan Lesaffre 73 milyon lira para cezasına çarptırıldı

ANKARA – Haklarında ‘aralarında anlaşarak fiyat belirledikleri ve müşteri paylaştıkları’ gerekçesiyle soruşturma açılan yaş maya üreticisi Pak Maya, Lesaffre ve Mauri Maya ile dağıtımda faaliyet gösteren 21 şirket, Rekabet Kurulunun karşısında sözlü savunma veriyor.

Rekabet Kurulu, yaş maya üretim ve dağıtımında faaliyet gösteren teşebbüslerin aralarında anlaşarak fiyat belirledikleri ve müşteri paylaştıkları yönündeki iddialara yönelik yürütülen ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve tespitleri ciddi ve yeterli bularak 25 Kasım 2021’de soruşturma açılmasına karar vermişti. Bugün ise söz konusu şirketler Rekabet Kurulunun karşısında sözlü savunma yapıyor.

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, Soruşturma Heyetinin görüş belirtmesinden ve teşebbüslerin sözlü savunmasından önce yaptığı konuşmada Rekabet Kurumu Başkanı Küle, yaş ekmek mayası sektöründe üretici ve tedarikçi olarak faaliyet gösteren Pak Maya, Lesaffre, Mauri Maya ile maya dağıtıcısı olarak faaliyet gösteren Adatepeler, Barut Gıda, Batuğ, Çınar Gıda, Çize, Delice Turka, Güçbir Gıda, Güldemirler, Hamra Gıda, Haskat Gıda, Kılınçoğlu, Magpa, Motus, Muratlar, Oluşum, Orkide, Özpak AŞ, Özpak Denizli, Öztürk, SHK Gıda ve Uludüz hakkında açılan soruşturmanın, 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinde yer alan, “Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır” kararını ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik açıldığını hatırlattı.

Küle’nin iddiaları ve dosyanın içeriğini özetlemek üzere söz verdiği Soruşturma Heyeti ise söz konusu soruşturmanın, Rekabet Kurulunun yaş ekmek mayası sektöründe üretici ve tedarikçi olarak faaliyet gösteren Pak Maya, Lesaffre, Mauri Maya ile maya dağıtıcısı olarak faaliyet gösteren Adatepeler, Barut Gıda, Batuğ, Çınar Gıda, Çize, Delice Turka, Güçbir Gıda, Güldemirler, Hamra Gıda, Haskat Gıda, Kılınçoğlu, Magpa, Motus, Muratlar, Oluşum, Orkide, Özpak AŞ, Özpak Denizli, Öztürk, SHK Gıda ve Uludüz hakkında, söz konusu teşebbüslerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla başlatıldığını hatırlattı.

Soruşturma Heyeti, 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesi belirli bir mal veya hizmet piyasasında rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmaları, uyumlu eylemleri ve teşebbüs birliklerinin bu tür kararlarını ve davranışlarını yasakladığına dikkati çekti.

Heyet Mauri Maya’nın fiyat belirleme veya müşteri ve bölge paylaşımı yaptığını tespit etti

Soruşturma Heyeti, soruşturma kapsamında yapılan incelemeler ve tespitler sonucunda elde edilen bulguların, ilgili mevzuat ve içtihat çerçevesinde değerlendirilmesi neticesinde, soruşturma tarafı yaş maya üreticilerinden Mauri Maya’nın, yaş maya dağıtımında faaliyet gösteren bazı teşebbüsler arasındaki fiyat belirleme veya müşteri ve bölge paylaşımı konusundaki anlaşmaların uygulanmasını, koordinasyonunu, devamlılığını ve kontrolünü sağlamak suretiyle ve ayrıca alt pazarda faaliyet gösteren teşebbüslerin yeniden satış fiyatlarını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine karar verdi.

Rekabete aykırı hareket eden Mauri Maya için idari para cezası istendi

Heyet, Mauri Maya hakkında 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmeliği hükümleri uyarınca idari para cezası uygulanması gerektiğini değerlendirdi.

Pak Maya’nın rekabeti ihlal etmediğine kanaat getirildi

Heyet, yaş maya üreticisi Pak Maya tarafından 4054 sayılı Kanun’un ihlal edildiğine yönelik bulguya ulaşılamadığı gerekçesiyle söz konusu şirket hakkında idari para cezası uygulanmasına yer olmadığını değerlendirildi.

Fiyat tespiti yaparak müşteri ve bölge paylaşan 14 firmaya idari para cezası istendi

Soruşturma Heyeti, yaş maya dağıtıcısı olarak faaliyet gösteren soruşturma tarafı Adatepeler, Barut Gıda, Batuğ, Çınar Gıda, Delice Turka, Güldemirler, Hamra, Haskat Gıda, Kılınçoğlu, Magpa, Motus, Muratlar, Öztürk ve SHK Gıda şirketlerinin, fiyat tespiti, müşteri ve bölge paylaşımı veya arz miktarının kısıtlanması suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri ve bu teşebbüsler hakkında Kanun’un 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve Ceza Yönetmeliği hükümleri uyarınca idari para cezası uygulanması gerektiğini değerlendirdi.

Çize, Güçbir, Oluşum, Orkide, Özpak Denizli, Özpak AŞ ve Uludüz rekabeti ihlal etmediği kanaatine ulaşıldı

Heyet, yaş maya dağıtımında faaliyet gösteren soruşturma tarafı, Çize, Güçbir, Oluşum, Orkide, Özpak Denizli, Özpak AŞ ve Uludüz şirketleri tarafından 4054 sayılı Kanun’un ihlal edildiğine yönelik bulguya ulaşılamadığından, ilgili teşebbüsler hakkında idari para cezası uygulanmasına yer olmadığı sonucuna ulaştı.

Aktif iş birliği yapan Lesaffre’a indirim

Heyet, soruşturmaya taraf Lesaffre’nin ise aktif iş birliği ve uzlaşma süreçlerinin tamamlandığını belirterek, soruşturma kapsamında, Lesaffre’nin aktif iş birliği başvurusunun kabul edilmesine ve Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetmelik’in uyarınca teşebbüs hakkında uygulanacak idari para cezasında indirim uygulanmasına karar verdi.

Uzlaşmaya varan Lesaffre 73 milyon lira para cezasına çarptırıldı

Heyet, aktif iş birliği başvurusunun kabul edilmesini takip eden süreçte Lesaffre tarafından Rekabeti uzlaşma başvurusunda bulunulduğunu belirterek, uzlaşma sürecinin sonunda, Lesaffre hakkında 73 milyon 851 bin 619 lira tutarında idari para cezası uygulanmasına ve soruşturmanın Lesaffre bakımından uzlaşma ile sonlandırılmasına karar verdiğini söyledi.

Lesaffre suçunu kabul etti

Heyet, aktif iş birliği ve uzlaşma başvuruları kapsamında, Lesaffre tarafından, yaş ekmek mayası dağıtımında faaliyet gösteren teşebbüsler arasında fiyat tespitine ve müşteri paylaşımına yönelik kartel niteliğindeki anlaşmada Lesaffre’nin kolaylaştırıcı rol üstlenerek bu eylemlere iştirak ettiği gerekçesiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğini kabul etti.

Sözlü savunmaların bitmesinin ardından Rekabet Kurulu 15 gün içinde kararını açıklayacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx