Mart ayında linyit üretimi artış gösterdi

Dünyada güç krizi yaşanırken linyit üretimi de merak edilen bilgiler ortasında yer almaya başladı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) datalarına nazaran, linyit üretimi mart ayında bir evvelki aya nazaran yüzde 18,4 bir evvelki yılın birebir ayına nazaran yüzde 33,6 arttı.

Taş kömürü üretimi mart ayında 135 bin 233 ton olarak gerçekleşti

Taş kömürü satılabilir üretimi mart ayında bir evvelki aya nazaran yüzde 21,6 bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran yüzde 11,9 arttı. Taş kömürü koku satılabilir üretimi ise mart ayında 394 bin 25 ton olarak gerçekleşti. Bu üretim bir evvelki aya nazaran yüzde 11,2 bir evvelki yılın birebir ayına nazaran yüzde 8,2 arttı.

Taş kömürü ithalatı mart ayında 2 milyon 487 bin 225 ton

Taş kömürü ithalatı mart ayında bir evvelki aya nazaran yüzde 5,3 artarken bir evvelki yılın birebir ayına nazaran yüzde 16,5 azaldı. Taş kömürü koku ithalatı mart ayında bir evvelki aya nazaran yüzde 7,6 bir evvelki yılın birebir ayına nazaran ise yüzde 10,1 azaldı.

Mart ayında üretimin teslimatları karşılama oranı en yüksek linyitte gerçekleşti

Üretimin teslimatları karşılama oranı mart ayında yüzde 98,5 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taş kömürü kokunda yüzde 86,2, taş kömüründe yüzde 5,9 olarak hesaplandı.

Taş kömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı

Katı yakıtların teslimat yerlerine nazaran dağılımı incelendiğinde; mart ayında taş kömürü teslimatının yüzde 63,2’si termik santrallere, yüzde 15,4’ü kok tesislerine, yüzde 9,1’i demir-çelik haricindeki endüstriye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 84,8’i termik santrallere ve yüzde 10,5’i demir-çelik haricindeki endüstriye yapıldı. Taş kömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 93,8 ile demir-çelik sanayine yapıldı.