Kamuya KPSS 50 puan ile 5.577 işçi ve memur aranıyor! 2022 Kamu İş İlanları

Kamuya, özel bölüme ve üniversitelere memur, kontratlı işçi, personel alımı ve öğretim vazifelisi alımı tüm suratı ile devam ediyor. Türkiye’nin farklı vilayetlerinde ve farklı kurumlarında görevlendirilmek üzere toplamda 5.577 işçi alımı gerçekleştirilecek. Kurumlarca yayınlanan ilanlar ile belirtilen takımlara ait müracaat koşullarından tarihine kadar tüm adımlar  ayrıntıları ile açıklandı. Adaylardan en az ilkokul mezunu olma kuralı aranırken yeniden kimi kurumlar tarafından en az 50 KPSS puan koşulu aranıyor. Kimi kurumlar ise KPSS puanı yerine kura çekimi yahut adayları kurum içi imtihana tabi tutuyor. Buna ek olarak ilanlardaki takımlara nazaran değişiklik göstermekle birlikte en düşük maaş 5 bin TL’den başlarken bu sayılar kimi ilanlarda 45 bin TL’ye kadar yükseliyor. İşte 2022 memur, kontratlı işçi, personel ve öğretim vazifelisi alımı ilanları…

Memur, Kontratlı İşçi, Emekçi Ve Öğretim Vazifelisi Alımı Yapacak Kurumlar!

Kamuya, özel bölüme ve üniversitelere KPSS kurallı ve KPSS koşulsuz olmak üzere toplamda 5.577 memur, kontratlı işçi, personel ve öğretim vazifelisi alımı yapacağını duyurdu. İşte yayınlanan ilanlar;

 • Gelir Yönetimi Başkanlığı 70 Kontratlı İşçi Alacak 

 • İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 15 Kontratlı İşçi Alacak 

 • Ordu Üniversitesi 34 Öğretim Üyesi Alacak 

 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi 19 Öğretim Üyesi Alacak 

 • Sıhhat Bilimleri Üniversitesi 21 Kontratlı İşçi Alacak 

 • Ankara Müzik Ve Hoş Sanatlar Üniversitesi 13 Kontratlı İşçi Alacak 

 • Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu 84 Aday Araştırmacı (Proje Personeli) Alacaktır. 

 • Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 413 Araştırmacı (Proje Personeli) Alacaktır

 • Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 15 Teknik Ve Dayanak Çalışanı (Proje Personeli) Alacaktır

 • Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 67 Ar-Ge Teknisyeni (Proje Personeli) Alacaktır.

 • Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 33 Usta (Proje Personeli) Alacaktır

 • Kütahya Sıhhat Bilimleri Üniversitesi 13 Kontratlı İşçi Alacak

 • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 100 Memur Alacak 

 • İçişleri Başkanlığı 3546 Adet 4/B Kontratlı İşçi Alacak 

 • Bartın Üniversitesi 31 Öğretim Üyesi Alacak 

 • Bartın Üniversitesi 10 Öğretim Elemanı Alacak 

 • Iğdır Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi Alacak 

 • Güngören Belediye Başkanlığı 25 Memur Alacak 

 • Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi Alacak 

 • Kırklareli Üniversitesi 32 Öğretim Üyesi Alacak 

 • Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 200 Kontratlı İşçi Alacak 

 • Sakarya Üniversitesi 74 Öğretim Üyesi Alacak 

 • İstanbul Üniversitesi 65 Öğretim Üyesi Alacak 

 • Gümüşhane Üniversitesi 21 Öğretim Üyesi Alacak

 • Aksaray Üniversitesi 63 Öğretim Üyesi Alacak 

 • Batman Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi Alacak

 • Giresun Üniversitesi 30 Öğretim Üyesi Alacak 

 • Fırat Üniversitesi 34 Kontratlı İşçi Alacak 

 • İstanbul Üniversitesi 13 İşçi Alacak 

 • Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 10 Kontratlı Personel 

 • Mersin Üniversitesi 69 Öğretim Üyesi Alacak 

 • Mersin Üniversitesi 17 Öğretim Elemanı Alacak 

 • Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 12 Kontratlı İşçi Alacak 

 • Kastamonu Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi Ve 2 Öğretim Vazifelisi Alacak 

 • İnönü Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi Alacak  16 Öğretim Üyesi Alacak 

 • Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 14 Kontratlı Bilişim Çalışanı Alacak 

 • Bursa Uludağ Üniversitesi 47 Öğretim Üyesi Alacak 

 • Adalet Başkanlığı 22 Adet Bilişim İşçisi Alınacaktır 

 • Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 32 Öğretim Üyesi Alacak 

 • Karabük Üniversitesi 35 Öğretim Üyesi Alacak 

 • Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 35 Öğretim Üyesi Alacak 

 • Munzur Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi Alacak 

 • Bursa Teknik Üniversitesi 15 Öğretim Elemanı Alacak 

 • Malatya Turgut Özal Üniversitesi 20 Öğretim Elemanı Alacak 

 • Yargıçlar Ve Savcılar Konseyi 27 Memur Alacak 

 • Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 100 Memur Alacak 

Müracaat Kaideleri Neler?

Kamu kurum ve kuruluşlar tarafından memur ve işçi alımı genel müracaat koşulları aşağıda belirtildiği üzere;

1. Türk vatandaşı olmak.

2. Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

3. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal sisteme ve bu sistemin işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkûm olmamak.

4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5. Vazifesini devamlı yapmasına mahzur olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6. İlan edilen takımlar için aranan başka müracaat kurallarını taşımak.

7. Yaptırılacak arşiv araştırması sonucunda vazifeye başlamasında bir sakınca bulunmamak.